Proclamatie 2009/2010 van de faculteit Rechtsgeleerdheid (15 foto's)

17 september 2010