Uitreiking jaarlijkse sporttrofeeën door de Vlaamse Liga voor Bedrijfssportbonden (VLB) (4 foto's)

28 mei 2011