Bezoek Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Economisch Overheidsinstrumentarium) aan

Transitie UGent
Bezoek minister Van Mechelen aan de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) op campus Sterre (S8): vlnr. minister Van Mechelen, Georges Allaert en Peter Vanden Abeele - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: civiele techniek, regionale ontwikkeling, ruimtelijke planning en stedebouw, ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW
Datum: 7 april 2005
Identificatienummer: Z2006_06_009
Album: Bezoek minister Dirk Van Mechelen aan onderzoekseenheid Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening