Bezoek Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Economisch Overheidsinstrumentarium) aan

Transitie UGent
Bezoek minister Van Mechelen aan de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) op campus Sterre (S8): vlnr. Dimitri Meessen (medewerker van min. Van Mechelen), minister Van Mechelen en Georges Allaert - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: civiele techniek, ruimtelijke planning en stedebouw, regionale ontwikkeling, ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW
Datum: 7 april 2005
Identificatienummer: Z2006_06_010
Album: Bezoek minister Dirk Van Mechelen aan onderzoekseenheid Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening