Officiële voorstelling van Olympische Leerstoel UGent en UCL en plechtige proclamatie van opleiding Lichamelijke Opvoeding en Be

Transitie UGent
Verwelkoming door voorzitter vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Dirk De Clercq - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: proclamatie, bewegings- en sportwetenschappen, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, HILO
Datum: 3 oktober 2008
Identificatienummer: Z2008_35_036
Album: UGent en UCL starten Olympische leerstoel Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge