Officiële voorstelling van Olympische Leerstoel UGent en UCL en plechtige proclamatie van opleiding Lichamelijke Opvoeding en Be

Transitie UGent
Gelegenheidstoespraak door IOC-voorzitter Jacques Rogge - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: voorzitter, IOC, internationaal olympisch comité, proclamatie, bewegings- en sportwetenschappen, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, HILO
Datum: 3 oktober 2008
Identificatienummer: Z2008_35_037
Album: UGent en UCL starten Olympische leerstoel Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge