17de editie van massacantus UGent-31701

Transitie UGent
Geldinzameling voor Music for Life tijdens de massacantus 2009 is een groot succes - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: solidariteitsactie, benefietactie, benefiet, cantus, massacantus, collectebus
Datum: 9 december 2009
Identificatienummer: Z2009_79_043
Album: 17de editie van massacantus UGent