17de editie van massacantus UGent-31702

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: studentenleven, studentenvereniging, student, cantus, massacantus
Datum: 9 december 2009
Identificatienummer: Z2009_79_044
Album: 17de editie van massacantus UGent