Symposium '(straf)rechtshandhaving België-Nederland'-31561

Transitie UGent
Paul Ponsaers - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: rechtsgeleerdheid rechten RE, congres, symposium, strafrecht en criminologie
Datum: 10 december 2009
Identificatienummer: Z2009_80_006
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Cyrille Fijnaut