Symposium '(straf)rechtshandhaving België-Nederland'-31562

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: rechtsgeleerdheid rechten RE, congres, symposium, strafrecht en criminologie, rolstoel
Datum: 10 december 2009
Identificatienummer: Z2009_80_007
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Cyrille Fijnaut