UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-16002

Transitie UGent
Openingsseminarie Oost-Vlaamse week: lezing door dhr. Christophe Peeters, schepen stad Gent - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 23 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_032
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai