UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-16003

Transitie UGent
Officiële opening van de Oost-Vlaamse week door gouverneur André Denys en de gouverneur van de Chinese provincie Hebei - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 23 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_033
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai