Slideshow

Raamakkoord tussen UGent en Umicore

Toespraak door prof. Luc Moens, vicerector UGent: 'Academic co-operation with industry'
Toespraak door prof. Luc Moens, vicerector UGent: 'Academic co-operation with industry' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: raamakkoord, umicore, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, recyclage
Datum: 16-11-2011
Identificatienummer: Z2011_154_012
Album: Raamakkoord tussen UGent en Umicore