Slideshow

Raamakkoord tussen UGent en Umicore

Toespraak door Denis Goffaux, CTO Umicore: 'Research at Umicore'
Toespraak door Denis Goffaux, CTO Umicore: 'Research at Umicore' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: raamakkoord, umicore, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, recyclage
Datum: 16-11-2011
Identificatienummer: Z2011_154_013
Album: Raamakkoord tussen UGent en Umicore