Proclamatie 2012/2013 faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen-35785

Transitie UGent
Stoet der togati - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: psychologie en pedagogische wetenschappen PP, proclamatie, stoet
Datum: 20 september 2013
Identificatienummer: Z2013_164_004
Album: Proclamatie 2012/2013 Psychologie