Proclamatie 2012/2013 faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen-35786

Transitie UGent
Prof. Geert De Soete, decaan faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: psychologie en pedagogische wetenschappen PP, proclamatie
Datum: 20 september 2013
Identificatienummer: Z2013_164_005
Album: Proclamatie 2012/2013 Psychologie