Dies Natalis 2015-52615

Transitie UGent
Uitreiking eredoctoraat: vlnr. prof. Anne De Paepe en Berlinde De Bruyckere - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, kunstenaar, beeldhouwer, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_072
Album: Dies Natalis 2015