Dies Natalis 2015-52616

Transitie UGent
Laudatio door prof. Antoon Vrints (faculteit Letteren en Wijsbegeerte) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, laudatio, letteren en wijsbegeerte LW, geschiedenis, promotor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_073
Album: Dies Natalis 2015