Dies Natalis 2015-52621

Transitie UGent
Laudatio door prof. Piet Taelman (faculteit Rechtsgeleerdheid) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, laudatio, rechtsgeleerdheid rechten RE, promotor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_078
Album: Dies Natalis 2015