Dies Natalis 2015-52622

Transitie UGent
Uitreiking eredoctoraat aan prof. Burkhard Hess (Max Planck Institute) door prof. Anne De Paepe (rector UGent) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, rechtsgeleerdheid rechten RE, max planck institute
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_080
Album: Dies Natalis 2015