Dies Natalis 2015-52630

Transitie UGent
UItreiking eredoctoraat: vlnr. prof. Mark Van Loosdrecht (Delft) en prof. Anne De Paepe (rector UGent) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, bio-ingenieurswetenschappen BW, delft
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_088
Album: Dies Natalis 2015