Dies Natalis 2015-52631

Transitie UGent
Laudatio door prof. Tom Coenye (faculteit Farmaceutische Wetenschappen) - © UGent, foto Christophe Vander Eecken
Tags: dies natalis, laudatio, farmaceutische wetenschappen FW, promotor
Datum: 20 maart 2015
Identificatienummer: Z2015_033_089
Album: Dies Natalis 2015