Meet and greet with Ambassador USA-50514

Transitie UGent
In het midden H.Exc. Denise Campbell Bauer (ambassadeur van de Verenigde Staten in België) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: ambassadeur, verenigde staten van amerika, usa, bezoek
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_016
Album: Bezoek ambassadeur van de USA