Meet and greet with Ambassador USA-50515

Transitie UGent
In het midden prof. Marc De Clercq (decaan faculteit Economie en Bedrijfskunde) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: bezoek, economie en bedrijfskunde EB
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_017
Album: Bezoek ambassadeur van de USA