Meet and greet with Ambassador USA-50516

Transitie UGent
Vlnr. Frederik De Decker (afdelingshoofd Internationale Betrekkingen UGent) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: bezoek, centrale administratie, DOWA directie onderwijsaangelegenheden, internationale betrekkingen, bio-ingenieurswetenschappen BW
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_018
Album: Bezoek ambassadeur van de USA