Meet and greet with Ambassador USA-50542

Transitie UGent
Vlnr. prof. Rik Van de Walle (decaan faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur), prof. Kris Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden UGent), H.Exc. Denise Campbell Bauer (ambassadeur van de Verenigde Staten in België) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: ambassadeur, verenigde staten van amerika, usa, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, centrale administratie, DOWA directie onderwijsaangelegenheden, bezoek
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_044
Album: Bezoek ambassadeur van de USA