Meet and greet with Ambassador USA-50544

Transitie UGent
Rechts H.Exc. Denise Campbell Bauer (ambassadeur van de Verenigde Staten in België) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: ambassadeur, verenigde staten van amerika, usa, bezoek
Datum: 9 april 2015
Identificatienummer: Z2015_039_046
Album: Bezoek ambassadeur van de USA