Slideshow

VR app meet gevaarherkenning bij fietsers

Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit)
Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, verkeersveiligheid, bewegings- en sportwetenschappen
Datum: 04-09-2018
Identificatienummer: Z2018_093_007
Album: Voorstelling virtual reality applicatie die gevaarherkenning meet bij jonge fietsers