Slideshow

VR app meet gevaarherkenning bij fietsers

Prof. Matthieu Lenoir
Prof. Matthieu Lenoir - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, verkeersveiligheid, bewegings- en sportwetenschappen
Datum: 04-09-2018
Identificatienummer: Z2018_093_008
Album: Voorstelling virtual reality applicatie die gevaarherkenning meet bij jonge fietsers